Προσχέδιο νέου καταστατικού συλλόγου

Προσχέδιο νέου καταστατικού συλλόγου

Καλούνται τα μέλη του συλλόγου μας να διαβάσουν μέχρι τις 18/6/2016 που θα γίνει η Γενική Συνέλευση το προσχέδιο του τροποποιημένου καταστατικού του συλλόγου στο οποίο έχουν γίνει οι απαραίτητες αλλαγές ώστε να εναρμονιστεί με τις απαιτήσεις της Γ.Γ. Αθλητισμού.

 

Leave A Response