Αλλαγή ημερομηνίας ετήσιας Γενικής Συνέλευσης

Αλλαγή ημερομηνίας ετήσιας Γενικής Συνέλευσης

Η ετήσια γενική συνέλευση του συλλόγου μας μετατίθεται για μια εβδομάδα λόγω της χρονοβόρας διαδικασίας τροποποίησης του καταστατικού ώστε να εναρμονιστεί με τους κανόνες της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού ώστε να μπορούμε να ενταχθούμε σε αυτή.

Νέα ημερομηνία: Κυριακή 18 Ιουνίου 2017, 19:00 στο ΞΕΝΙΑ στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου.

θέματα:

  1. Εκλογή Προεδρείου Γενικής Συνέλευσης
  2. Έκθεση πεπραγμένων Συλλόγου για το έτος 2016
  3. Οικονομικός απολογισμός εσόδων-εξόδων. Αποτελέσματα χρήσης έτους 2016
  4. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής έτους 2016
  5. Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού και απαλλαγή του Δ.Σ. από κάθε διαχειριστική ευθύνη
  6. Τροποποίηση Καταστατικού του Συλλόγου
  7. Απορρόφηση Ναυπακτιακού Γυμναστικού Συλλόγου
  8. Προγραμματισμός Δράσεων του Συλλόγου για το 2017

 

Leave A Response