Αποτελέσματα Tinos Running Experience

Αποτελέσματα Tinos Running Experience

Το σύλλογό μας εκπροσώπησε ο Σωτήρης Κωσταρέλλος (5ος στην γενική κατάταξη – 45:58).

Leave A Response