ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΣΤΙΒΟΥ στη μνήμη της ΜΑΥΡΑΣ ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΣΤΙΒΟΥ στη μνήμη της ΜΑΥΡΑΣ ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΥ

Από την Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Βόρειας Πελοποννήσου

προκηρύσσεται

Ημερίδα Αγωνισμάτων Κλειστού Στίβου

σύμφωνα με τους παρακάτω όρους:

 

Α. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ – ΤΟΠΟΣ ΤΕΛΕΣΗΣ:

Σάββατο, 11 Φεβρουαρίου 2017

Κλειστό Προπονητήριο Στίβου Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ. ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΕΛ/ΣΟΥ  (Λαδόπουλου)–  ΠΑΤΡΑ

Β. ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ.

 1. ΑΝΔΡΩΝ (1997 και άνω): 60μ. – 60μ. ΕΜΠ. – ΜΗΚΟΣ – ΤΡΙΠΛΟΥΝ – ΥΨΟΣ.
 2. ΓΥΝΑΙΚΩΝ (1997 και άνω): 60μ. – 60μ. ΕΜΠ. – ΜΗΚΟΣ – ΤΡΙΠΛΟΥΝ – ΥΨΟΣ.
 3. ΕΦΗΒΩΝ (1998 – 99): 60μ. ΕΜΠ.
 4. ΠΑΙΔΩΝ (2000 – 2001): 60μ. – 60μ. ΕΜΠ. – ΜΗΚΟΣ  – ΥΨΟΣ.
 5. ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ (2000 – 2001): 60μ. – 60μ. ΕΜΠ. – ΜΗΚΟΣ  – ΥΨΟΣ.
 6. ΠΠΑ΄(2002 -2003 – 2004*): 60μ. – 60μ. ΕΜΠ. – ΜΗΚΟΣ  – ΥΨΟΣ.
 7. ΠΚΑ΄(2002 – 2003 – 2004*): 60μ. – 60μ. ΕΜΠ. – ΜΗΚΟΣ  – ΥΨΟΣ.

*Στην κατηγορία των ΠΠ-ΠΚΑ΄ επιτρέπεται η συμμετοχή και των αθλητών –τριών της κατηγορίας ΠΠ-ΠΚΒ΄ που έχουν γεννηθεί το 2004 με βάση τις Τεχνικές Διατάξεις του ΣΕΓΑΣ μόνο στα αγωνίσματα: 60μ., Μήκος & Ύψος.

  

Γ. ΔΙΑΔΟΧΙΚΑ ΥΨH ΣΤΟ ΑΓΩΝΙΣΜΑ ΤΟΥ ΑΛΜΑΤΟΣ ΣΕ ΥΨΟΣ:

 

Αγώνισμα / Κατηγορία Διαδοχικά ύψη
ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ ΑΝΔΡΩΝ – ΠΑΙΔΩΝ & ΠΠ Α΄: Από 1,40μ. έως 1,65μ. ανά 5εκ. και μετά ανά 3εκ. μέχρι 1,80μ. και μετά ανά 2εκ.
ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ – ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ & ΠΚ Α΄: Από 1,30μ. έως 1,60μ. ανά 5εκ. και μετά ανά 3εκ. μέχρι 1,78μ. και μετά ανά 2εκ.

 

Δ. Αριθμός – Υψη και Αποστάσεις εμποδίων

 

Κατηγορία Αριθμός – Ύψη – Αποστάσεις
60μ. Εμπ. ΠΠ Α΄: 5 εμπ., Ύψος 0,84 μ., 1ο εμπ. από αφετηρία 13,00 μ.- ενδιάμεση απόσταση             8,50 μ.- τελευταίο από τερματισμό 13,00μ.
60μ. Εμπ. ΠΚ Α΄: 5 εμπ., Ύψος 0,76 μ., 1ο εμπ. από αφετηρία 13,00 μ.- ενδιάμεση απόσταση 8μ. – τελευταίο από τερματισμό 15,00μ.
60μ. Εμπ. ΠΑΙΔΩΝ: 5 εμπ., Ύψος 0,91 μ., 1ο εμπ. από αφετηρία 13,72 μ.- ενδιάμεση απόσταση 9,14 μ.- τελευταίο από τερματισμό 9,72μ.
60μ. Εμπ. ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ: 5 εμπ. Ύψος 0,76 μ., 1ο εμπ. από αφετηρία 13,00 μ.- ενδιάμεση απόσταση 8,50 μ.- τελευταίο από τερματισμό 13,00μ.
60μ. Εμπ. ΕΦΗΒΩΝ: 5 εμπ. Ύψος 1,00 μ., 1ο εμπ. από αφετηρία 13,72 μ.- ενδιάμεση απόσταση 9,14 μ.- τελευταίο από τερματισμό 9,72μ.
60μ. Εμπ. ΑΝΔΡΩΝ: 5 εμπ. Ύψος 1,067μ., 1ο εμπ. από αφετηρία 13,72 μ.- ενδιάμεση απόσταση 9,14 μ.- τελευταίο από τερματισμό 9,72μ.
60μ. Εμπ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ: 5 εμπ. Ύψος  0,84 μ., 1ο εμπ. από αφετηρία 13,00 μ.- ενδιάμεση απόσταση 8,50 μ.- τελευταίο από τερματισμό 13,00μ.

 

Ε. ΔΙΚΑΙΩΜΑ  και  ΔΗΛΩΣΕΙΣ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

 1. 1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο οι αθλητές- τριες που είναι εγγεγραμμένοι σε Σωματεία Μέλη του ΣΕΓΑΣ και φέρουν μαζί τους έγκυρα Δελτία Αθλητικής Ιδιότητας,  θεωρημένα από  Γιατρό σύμφωνα με το νόμο.
 2. 2. Οι δηλώσεις συμμετοχής πρέπει ΝΑ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ το αργότερο μέχρι την ΤΡΙΤΗ 7 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017 και ώρα 00΄ στα γραφεία της Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Βόρειας Πελοποννήσου με αποστολή στο e-mail: segaspatra@yahoo.gr.

Στις δηλώσεις συμμετοχής πρέπει να αναγράφονται : το ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ- ΤΡΙΩΝ ολογράφως και όπως ΑΚΡΙΒΩΣ αναφέρεται στο δελτίο, το ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ, ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. και το  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ του προπονητή.

Οι δηλώσεις  συμμετοχής πρέπει να είναι υπογεγραμμένες από τον Πρόεδρο, το Γεν. Γραμματέα  και να έχουν τη σφραγίδα του Σωματείου.

       Κανένας αθλητής- τρια που έχει δελτίο αθλητικής  ιδιότητας σε σύλλογο Στίβου, δεν θα μπορεί να λάβει μέρος στον αγώνα αν δεν έχει εγγράφως δηλωθεί από τον σύλλογο στον οποίο ανήκει.

       Επίσης αθλητής- τρια που έχει δελτίο αθλητικής ιδιότητας δεν μπορεί να λάβει στον αγώνα ως ανεξάρτητος ή εκτός συναγωνισμού.

Διευκρινήσεις:

 1. Δηλώνονται και αγωνίζονται μόνο οι αθλητές- τριες που τα δελτία τους έχουν εκδοθεί από το Σ.Ε.Γ.Α.Σ. και βρίσκονται στην κατοχή του σωματείου.
 2. ΑΘΛΗΤΗΣ- ΤΡΙΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ, ΝΟΜΙΜΑ ΘΕΩΡΗΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ, ΔΕ ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΕΙ ΣΤΟΥΣ  ΑΓΩΝΕΣ  ΣΕ  ΚΑΜΙΑ  ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ.
 3. Εξαιρούνται μόνο οι αθλητές- τριες που είναι από μετεγγραφή της τελευταίας περιόδου. Αυτοί οι αθλητές- τριες, εάν ο Σ.Ε.Γ.Α.Σ. δεν τους έχει εκδώσει ακόμα το νέο δελτίο, θα μπορούν να δηλωθούν με τον αριθμό του πρακτικού απόφασης της μετεγγραφής τους, αλλά για να αγωνιστούν πρέπει να παρουσιάσουν, επίσημο αποδεικτικό στοιχείο της ηλικίας τους και σχετική ιατρική βεβαίωση.
 4. Τα δελτία των αθλητών- τριών πρέπει να είναι θεωρημένα από τον Ιατρό. Η θεώρηση ισχύει για ένα (1) έτος.

ΟΙ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΤΙ ΣΥΜΒΕΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ.

 1. Όλοι οι αθλητές- τριες, 45΄ πριν την έναρξη του αγωνίσματος τους πρέπει να παρουσιάζονται ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ στην αίθουσα κλήσης προσκομίζοντας το δελτίο τους.

Τα διαδοχικά ύψη στο Άλμα σε Ύψος μπορούν να μεταβληθούν μετά τις δηλώσεις συμμετοχής  των αθλητών, από τον Τεχνικό Σύμβουλο της Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Βόρειας Πελ/σου.

 1. Ότι δεν προβλέπεται από την προκήρυξη, θα ρυθμίζεται από τον Τεχνικό Υπεύθυνο του αγώνα και τον Αλυτάρχη, σύμφωνα με τους κανονισμούς.
 2. Σε ΚΑΝΕΝΑ αθλητή- τρια δεν επιτρέπεται η συμμετοχή του σε αγώνισμα που δεν ανήκει στα επίσημα αγωνίσματα της κατηγορίας του.
 3. Οι αθλητές- τριες μπορούν να αγωνιστούν σε ΔΥΟ (2) αγωνίσματα, εκτός από τους ΠΠΑ- ΠΚΑ΄, οι οποίοι  δεν μπορούν να λάβουν μέρος σε δύο (2) δρομικά αγωνίσματα.
 4. Όλοι οι δρόμοι θα διεξαχθούν σε τελικές σειρές.
 5. Προσοχή: στα οριζόντια άλματα οι αθλητές-τριες όλων των κατηγοριών θα έχουν δικαίωμα τεσσάρων (4) προσπαθειών.

 

ΣΤ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ :

Δεν θα καλυφθούν σε κανένα σύλλογο έξοδα μετακίνησης.

 

Η. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ :

Στους αγώνες θα ισχύσουν οι Κανονισμοί Αγώνων Στίβου του Σ.Ε.Γ.Α.Σ.  έκδοσης  2016 – 2017.

Ότι δεν προβλέπεται από την Προκήρυξη θα ρυθμίζεται από τον Τεχνικό Υπεύθυνο της Ημερίδας σε συνεργασία με τον Αλυτάρχη, σύμφωνα με τους Κανονισμούς.

 

Θ. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΓΩΝΩΝ

Τεχνικός Υπεύθυνος του αγώνα ορίζεται ο κ. Δημήτρης Ορφανόπουλος.

 

Για το Δ. Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                 Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

    

        Βαγγέλης Τζελάτης                                                                     Άννα Κουτρουμπή

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ :

 1. Σ.Ε.Γ.Α.Σ. – Γραφείο Ανάπτυξης.
 2. Σ.Ε.Γ.Α.Σ. – Γραφείο Αγώνων.
 3. Όλες τις Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ.
 4. Σύνδεσμο Κριτών Κλασσικού Αθλητισμού Βόρειας Πελ/σου, Πάτρα.
 5. Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, Πάτρα.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΩΡΟΛΟΓΙΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :

 

ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΣΤΙΒΟΥ  
   
ΣΑΒΒΑΤΟ 11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017 – ΠΑΤΡΑ  
   
  ΩΡΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  
  3.30΄ ΜΗΚΟΣ ΠΠA΄  
  4.00΄ ΥΨΟΣ Α – Π – ΠΠΑ΄  
  4.15΄ ΜΗΚΟΣ ΠΚA΄  
  60µ. ΠΚΑ΄  
  4.30΄ 60µ. ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ  
  4.45΄ 60µ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ  
  5.00΄ ΜΗΚΟΣ Γ – Κ  
  5.15΄ 60µ. ΠΠΑ΄  
  5.30΄ ΥΨΟΣ Γ – Κ – ΠΚΑ΄  
  5.30΄ 60µ. ΠΑΙΔΩΝ  
  5.45΄ 60µ. ΑΝΔΡΩΝ  
  6.00΄ 60µ. ΕΜΠ ΠΚΑ΄  
  ΜΗΚΟΣ Α – Π  
  6.10΄ 60µ. ΕΜΠ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ  
  6.20΄ 60µ. ΕΜΠ ΓΥΝΑΙΚΩΝ  
  6.30΄ 60µ. ΕΜΠ ΠΠΑ΄  
  6.40΄ 60µ. ΕΜΠ ΠΑΙΔΩΝ  
  6.50΄ 60µ. ΕΜΠ ΕΦΗΒΩΝ  
  ΤΡΙΠΛΟΥΝ ΑΝΔΡΩΝ – ΓΥΝΑΙΚΩΝ  
  7.00΄ 60µ. ΕΜΠ ΑΝΔΡΩΝ  
 1. ΣΤΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΑΛΜΑΤΑ ΟΙ ΑΘΛΗΤΕΣ-ΤΡΙΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ

ΘΑ EΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΩΝ

 

 1. Μετά την οριστικοποίηση των συμμετοχών και ανάλογα Με την αριθμητική δήλωση των αθλητών -τριών, ενδεχομένως να υπάρξει τροποποίηση του προγράμματος.

 

 1. ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΕΞΑΝΤΛΗΣΟΥΝ κάθε ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ της ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΗΛΩΣΗ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΜΕΧΡΙ: την ΤΡΙΤΗ  7 / 2 / 2017

 

                                                 ΣΩΜΑΤΕΙΟ:………………………………………………………………………..…………    Τηλ. Επικοιν.: ………………………………

 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤΟΣ 

ΓΕΝ.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΓΩΝΙΣΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
1            
2            
3            
4            
5            
6            
7            
8            
9            
10            
11            
12            
13            
14            
15            
16            
17            
18            
19            
20            
21            
22            
23            
24            
25            
26            
27            
28            

 

Δηλώνουμε ότι αποδεχόμαστε ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΑ τους όρους της παραπάνω Προκήρυξης

και την εφαρμογή  των Κανονισμών  του Σ.Ε.Γ.Α.Σ.

 

ΓΙΑ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

Τ.Σ.

 

             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                            Ο  ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

Υποβάλλεται μόνο Ηλεκτρονικά

 

Leave A Response

depolama
instagram takipci satin al
Pornolar sikis izle, turk sex

pornolar

turk porn

turk sex sikis seyret

porno hd izlemek icin en ideal sex sitesi.
Pornolar sikis izle, turk sex

pornolar

turk porn

turk sex sikis seyret

porno hd izlemek icin en ideal sex sitesi.
istanbul escort istanbul escort istanbul escort umraniye escort sirinevler escort
guvenilir bahis siteleri steroid satin al
antalya temizlik firmalari
evden eve nakliyat
gumushane escort burdur escort